Lokalföreningar

Vad är BCF?

BCF (bröstcancerförening) är den lokala delen av BRO. Idag finns 33 bröstcancerföreningar spridda över hela landet. Här arbetar man på lokal nivå med frågor kring bröstcancer med stöd av huvudorganisationen BRO.

Vad gör BCF?

I de lokala bröstcancerföreningarna finns ett välutvecklat nätverk av kontaktpersoner som stöder medlemmarna med bland annat personliga kontakter och samtalsgrupper. Man ger praktiska råd vad gäller hjälpmedel och samarbetar med sjukvården för att förbättra vård, omhändertagande och rehabilitering.

Läs mer om stödpersoner här: Stödpersoner

Ta kontakt med Din BCF

Om Du vill veta mer om hur just Din lokala bröstcancerförening arbetar, ta kontakt!

Vill Du bli medlem, ta kontakt!

Klicka på kartan eller välj ur listan så kommer Du rätt. Här finns telefonnummer, E-postadresser och namn på de kontaktansvariga.


Välj region Norr Mitt Syd
Använd kartan för att hitta en förening nära dig eller klicka här för att visa alla