AKTUELLT "Glömda patienter"

2017-06-21 Strukturen med landsting motverkar jämlik sjukvård. Bröstcancerföreningarna kräver därför nationellt styrd sjukvård. "Har svensk sjukvård glömt bort patienterna?", opinionstext i Dagens Samhälle.

Att ha 21 landsting, som alla har mandat att åsidosätta nationella riktlinjer, borgar inte för jämlik vård. Bröstcancerföreningarna, med flera patientorganisationer, kräver nationellt styrd sjukvård.

"Patientrörelsen i Sverige är stark. Vi företräder våra medlemmar men också hela patientgruppen inom våra områden. Vi kräver respekt för vår verksamhet samt insyn och inflytande i sammanhang där vården planeras, drivs och utvärderas. Ett nytt kontrakt behövs mellan vårdgivare, stat och patientrörelse om villkoren för detta.

Vi kräver också en parlamentarisk översyn av gränssnittet mellan staten och landstingen med inriktning på att stärka statens ansvar för en god och jämlik vård. Det kan röra till exempel journalsystem, kunskapsstöd med vårdprogram- och riktlinjer, kvalitetsuppföljning, nivåstrukturering, digitalisering. Inriktningen bör vara att vården ska vara sammanhållen, kvalitetssäkrad och erbjudas på rätt nivå. Det bör också införas sanktionsmöjligheter när vårdgivare inte motsvarar kraven."

Ovan utdrag ur opinionstexten publicerad i Dagens Samhälle, juni 2017.

Läs texten i sin helhet här

 « Tillbaka