AKTUELLT PÅ SVD DEBATT

2017-10-02 Kvalitetskontroll av bröstcancerprover upphör. Det upprör!
 

Fler kvinnor kommer att rekommenderas felaktig behandling vid bröstcancer framöver eftersom ingen är beredd att betala för att säkra kvalitén av de analyser som görs på bröstcancertumörer. Trots att läkemedelskostnaderna för en enda felaktigt bedömd bröstcancer kan uppgå till mer än vad det kostar att bedriva kvalitetssäkringsarbetet under flera år, väger ivern att kortsiktigt spara pengar tyngre. I slutändan kommer landets bröstcancerpatienter att drabbas och en del kommer att få betala med sina liv.

Flera namnkunniga bröstcancerexperter, bland andra BROs ordförande Elizabeth Bergsten Nordström, ryter ifrån.

Läs debattartikeln i sin helhet« Tillbaka