Sök resestipendium senast 8 jan!

2017-11-10 Du som är medlem i en av BROs lokalföreningar, eller sjukvårdpersonal (med bröstcancer som inriktning), kan söka.

Resestipendium ur Bröstcancerfonden

Ett resestipendium ger möjlighet för dig till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att delta i en konferens eller gå en kurs. Stipendiet, är avsett att täcka kostnader för resa, hotell och registreringsavgift. Stipendiet är inte ämnat för rekreation eller rehabilitering. Tanken är att din förvärvade kunskap från resan ska komma andra till del, som vårdpersonal i din fortsatta yrkesutövning och som medlem genom att kunskapen kommer andra medlemmar till del genom kunskapsförmedling inom bröstcancerföreningen. 

Vem kan söka?

  • Medlem i en lokal bröstcancerförening inom BRO eller
  • Sjukvårdspersonal med anknytning till bröstcancervård och rehabilitering

Läs mer och sök här!« Tillbaka