Snart ny ordförande för BRO

2017-11-27 Susanne Dieroff Hay, som valdes till ordförande under BROs kongress 24-26 november, tillträder 1 januari 2018.

Ny uppställning, samma uppdrag: att utrota bröstcancer

Susanne Dieroff Hay valdes under helgens kongress till ny ordförande för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO. Därmed är det dags att tacka Elizabeth Bergsten Nordström för nio fantastiska år som engagerad i BRO, de senaste sex åren som ordförande.

Susanne Dieroff Hay tillträder 1 januari 2018. Susanne, som gick BROs stödpersonsutbildning 2010, blev ledamot i bröstcancerföreningen Pärlan Helsingborg/Landskronas styrelse 2011 och var ordförande i densamma 2012-2016. Sedan 2016 har Susanne varit verksam i BROs styrelse. Nya i BROs styrelse från och med årsskiftet är också Susanna Enifena, Östergötland; Petra Lysén, Stockholm; Elisabeth Schesny, Stockholm och Yvonne Jakobsson, Skaraborg. Förutom Elizabeth Bergsten Nordström, tackas fyra ledamöter av: Marianne Lundin, Carin Tegefeldt, Lena Sandberg och Fotini Papatziamou Medina.

- För mig är de mjuka värdena viktiga, och vad jag ser som angeläget – förutom fortsatt arbete med våra prioriterade frågor – är att visa hur betydelsefullt det är för den enskilde att bli medlem i BRO. En av de största uppgifter vi som patientorganisation har, är att se till att ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. Att ytterligare stärka samarbetet mellan riksorganisationen och de lokala bröstcancerföreningarna är också något jag brinner för, säger Susanne Dieroff Hay, tillträdande ordförande för BRO.

 Susanne och Elizabeth

Avgående ordförande för BRO, Elizabeth Bergsten Nordström (till höger i bild), lämnade vid helgens kongress, med varm hand över ordförandeklubban till tillträdande ordförande, Susanne Dieroff Hay.

Tillsammans är vi BRO
Under kongressen samlades representanter från BROs alla 33 medlemsföreningar för att diskutera och fatta beslut kring framtiden. Lördagen avslutades med en såväl stämningsfull som festlig galamiddag för att fira 35 års idogt och ovärderligt arbete tillsammans som BRO.

Fortsatt framåt för 35-årsjubilaren
Mycket har uppnåtts på 35 år. Men mycket finns också kvar att göra. Behovet av BRO – som Sveriges enda ideella patientorganisation med enbart bröstcancer i fokus – är dessvärre oförändrat stort. Bröstcancer är fortfarande den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Varje timme får en kvinna sin bröstcancerdiagnos. Patientorganisationen arbetar därför oförtröttligt vidare med uppdraget att göra sig själv umbärlig.

 

 « Tillbaka