BROs Utmärkelse

2016 Onkolog Sam Rotstein Stockholm

2015 Lymfterapeut Helena Janlöv Remnerud Stockholm

2014 Överläkare Barbro Linderholm Stockholm/Göteborg

2013 Psykolog Marie Kristiansson Göteborg

2012 Professor Jonas Bergh Stockholm

2011 Professor Jan Frisell Stockholm

2010 Kurator Aina Johnsson Stockholm och överläkare Maud Svensson Höör

2009 Överläkare Nils Bengtsson Umeå och onkolog Ilva Boustedt Halmstad

2008 Överläkare Elisabet Lidbrink och överläkare Marie Sundqvist Kalmar

2007 Överläkare Tommy Fornander Stockholm och Ingrid Tengrup Malmö

2006 Mammografienheten vid Falu Lasarett och överläkare Ann-Christine Källström KI

2005 Överläkare Lena Carlsson Sundsvall och överläkare Per-Ebbe Jönsson Helsingborg

2004 Överläkare Stina Carlson Umeå och chefredaktör Amelia Adamo

 

Årets Bröstsjuksköterska

2016 Kerstin Ahlberg Borås

2015 Lotta Eklund Stockholm

2014 Pia Stenberg Gävle

2013 Åsa Johansson Borås

2012 Elisabeth Stolpe-Rados och Eva Alm Västerås

2011 Britt Andersson Sundsvall och Maria Forsell Skellefteå

2010 Maria Sandberg Umeå och Katarina Sandström Helsingborg

2009 Monica Ericsson Eskilstuna och Christina Arin-Åkesson Eksjö

2008 Ingalill Koinberg Varberg och Gull-Britt Engholm Örebro

 

2016 års pristagare Kerstin Ahlberg och Sam Rotstein flankerar BRO's ordförande Elizabeth Bergsten Nordström

Läs mer om Årets Bröstsjuksköterska 2016

Läs mer om BRO's utmärkelse 2016