BROfästet – medlemstidning

BROfästet ger information om bröstcancerbehandlades situation och BROs och bröstcancerföreningarnas verksamhet. Tidningen följer forskning och utveckling på det medicinska området och inom omvårdnad och rehabilitering.

Tidningen ingår i medlemsavgiften och utkommer med fyra nummer per år.
Pris för separat prenumeration: 250:- / år.
För utlandsprenumeration 300:- / år.
Upplaga: ca 13 500 ex.

Beställ tidningen här

BROfästet 2016

  • 1_2016 manusstopp  5 feb   -     utgivning 17 mars
  • 2_2016 manusstopp  6 maj  -     utgivning  16 juni
  • 3_2016 manusstopp  5 sep   -     utgivning  25 sept
  • 4_2016 manusstopp 30 nov -     utgivning 17 dec

Temanummer 2015 och annonspriser (pdf)