Stipendier och bidrag

Stipendium ur Bröstcancerfonden
Elisabeth Hedins stipendium
Må bra-helger för unga kvinnor
Helg för unga kvinnor med metastatisk bröstcancer
Sök stipendium via CancerRehabFonden
Övriga stipendier

Stipendium ur Bröstcancerfonden

Stipendierna ger tillfälle till kompetensutveckling inom bröstcancerområdet genom att gå en kurs eller delta på någon konferens.  Det finns goda chanser att få ta del av ett stipendium så vi uppmanar våra medlemmar att söka. Möjligheten att söka dessa stipendier står öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna och för sjukvårdspersonal med anknytning till bröstcancervård och rehabilitering. BROs styrelseledamöter kan inte söka stipendium ur Bröstcancerfonden.


Resestipendium

Stipendier är till för individuella kompetensutvecklande aktiviteter som deltagande i kurser/konferenser etc, inte för rekreation eller rehabilitering. Exempel på detta är

28 -29 oktober 2017 13:th Europa Donna Pan European Conference, Ljubljana, Slovenien

Stipendier utdelas inte till samma person två år i rad. Stipendiaterna ansvarar själva för att boka resor (ekonomiklass) och logi (hotell av medelhög standard) samt göra konferensanmälan. Bidragsgränsen är 10 000 kr per sökande. Full finansiering utlovas inte. BRO förväntar sig att stipendiaterna deltar under hela konferensen, skriver en skriftlig rapport och eventuellt även gör en muntlig presentation i den lokala bröstcancerföreningen eller på en konferens anordnad av BRO. 

Ansökningstiden för 2017 har gått ut.

 

 

Elisabeth Hedins stipendium

Bidrag utdelas för "flärd", exempelvis inköp av baddräkt, tatuering av ögonbryn eller dylikt. Bidragsgränsen är 5 000 kronor per sökande. Ansökan skall innehålla en tydlig specifikation på produkt- eller rehabiliteringskostnad för att behandlas.
Möjlighet att söka dessa stipendier står enbart öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna/BRO. I första hand ges bidrag till personer med begränsad ekonomi, skicka därför även med en kopia på din senaste deklaration.

Ansökningsblankett för 2017  
Sista ansökningsdag är 4 april 2017 och besked lämnas senast 12 maj 2017.

 


Må bra-helger för yngre kvinnor

Varje höst anordnar BRO helger för unga bröstcancerbehandlade kvinnor. Vi vänder oss i första hand till medlemmar på orter där bröstcancerföreningarna inte har verksamhet för unga kvinnor. Vi vill ge dessa en möjlighet att prata om hur det är att vara ung och få bröstcancer och samtidigt träffa andra kvinnor i samma situation. Helgerna har en särskild inriktning på hälsa och rekreation. Egenavgiften är upp till 1500 kr och övriga kostnader täcks av BRO. 

För att kunna ansöka ska du vara medlem i en bröstcancerförening och ha slutfört din bröstcancerbehandling med operation, strålbehandling och cellgiftsbehandling samt vara max. 49 år. Observera att en eventuellt pågående antikropp-/hormonell behandling inte påverkar uttagningen av deltagare.

 

 

Helger för kvinnor med spridd bröstcancer

BRO arrangerar varje höst en helg för unga kvinnor med metastatisk bröstcancer. Programmet innehåller inspiration, gemenskap och föreläsningar. För att kunna ansöka ska du vara medlem i en bröstcancerförening. Egenavgiften är 300 kr och då ingår resa, kost och logi. 

 

Sök stipendium för rehabilitering via CancerRehabFonden

BRO vill också tipsa om möjligheten att söka stipendier för rehabilitering via CancerRehabFonden. För mer information, se deras hemsida www.cancerrehabfonden.se eller tel: 08-522 001 00. 


Övriga stipendier

Cancer- och Allergifonden
www.cancerochallergifonden.se
Telefon 08-34 59 90 eller 08-33 08 95

Curo Riksföreningen För Cancersjuka
www.curo.nu
Telefon 08-720 30 81
Telefontid: måndag-torsdag 13.00-16.00

Kontakta gärna även din kommun och undersök vilka möjligheter det finns att söka stipendier lokalt. På biblioteken finns ofta böcker med information om olika fonder och stipendier.