Mammografi

Alla landsting erbjuder hälsoundersökning med mammografi. Då kan man upptäcka små cancertumörer som inte känns med handen.

För att ställa diagnosen bröstcancer används en kombination av olika metoder:

  • Läkarundersökning. Läkaren ser på brösten och känner igenom dem (palpation).

Ytterligare undersökningar följer (trippeldiagnostik):

  • Mammografi (se nedan)
  • Ultraljud
  • Punktion (ett cellprov tas med en fin nål från förändringen i bröstet och undersöks)

Hälsoundersökning med mammografi (bröströntgen)

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten för att kunna upptäcka förändringar som skulle kunna vara cancer. Alla landsting erbjuder idag hälsoundersökning med mammografi.   

Sedan 1:a juli 2016 kallas alla kvinnor från 40 till och med 74 års ålder regelbundet Syftet är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Tillhör man inte det åldersspannet får man själv söka sig till en bröstmottagning. Bröstcancerförbundet jobbar för att fler ska kallas till fri mammografi.

Mammografiundersökningar har en större möjlighet att upptäcka tumören i ett tidigare stadium än någon annan undersökningsmetod. Överlevnaden förbättras avsevärt om tumören upptäcks tidigt vilket också har visats i en mängd studier. Men mammografi är inte hundraprocentigt tillförlitligt. Av 100 kvinnor med bröstcancer upptäcks mellan 75 och 90 vid screeningen (källa: Socialstyrelsen). Du kan läsa mer om mammografi på Socialstyrelsens hemsida.