Internationellt arbete

BRO deltar i ett nordiskt samarbete med systerorganisationer i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Samarbetet består av informationsutbyte och nordiska konferenser vartannat år.

Här nedan finner ni länken till Bröstcancerkonferensen i Reyjkavik 16-18 september 2016

Läs mer och anmäl!

 

BRO är medlem i den europiska bröstcancerkoalitionen Europa Donna, www.europadonna.org

 

BRO är medlem i den internationella rörelsen för kontaktpersoner, Reach to Recovery, www.reachtorecoveryinternational.org